بیست قانون مهم در طراحی

20 design rules

بیست قانون مهم در طراحی

خط

به چشم جهـــت مــی‌دهد.

تأکیـــد ایجــــــاد مـــی‌کنـــــــد.

حس حرکت ایجاد می‌کند.

مقیاس

باعث توجـه یا عــدم توجه به عناصــر خاصــی می‌شود.

تأکیـــد ایجــــــاد مـــی‌کنـــــــد.

رنگ

ایجـــاد پالــت رنگـــی قوی . کاربرد جریان رنگی مناسب .

در نظر گرفتن نظریه رنگ

تکرار

کمـک به ترکیـب عنـاصــر جـدا با یکدیگـــر.

مناسب برای مجموعه طراحی مرتبط به هم

فضای منفی

فضـــای میانــی .

ایجاد تصاویر هوشمندانــه .

مناسب برای طراحی لوگو

تقارن

ایجـاد حــس آرامـش.

چشم انسان ناخودآگاه به سمت تقارن جذب می شود.

فرانمایی (transparency)

باعث تعامل عناصر می‌شود.

باعث ایجــــاد حرکت می‌شود.

هوشمندانــــه استفـــاده کنیـد.

بافت

قابلیت لمس به طراحی می‌بخشد.

به طرح عمق و حس می‌دهد.

هوشمندانه استفاده کنید.

تعادل

هــــر عـنـصـــر وزنــــی دارد.

وزن طراحی خود را با مقیاس و ترکیب بندی متعادل کنید.

سلسله مراتب

کاربران را به سمت طراحی هدایت می‌کند.

اهمیت المان‌های مهم را نشان می‌دهد.

از مقیاس وخـط و رنــگ و ... بـرای نشـان دادن سلسله مراتب استفاده کنید

تضاد

روشنایی در برابر تاریکی و نازکـی در برابــر ضخامـت .

تأکیــد ایجـاد می‌کنـــد.

باعث برجسته شدن طراحی می شود.

قاب بندی

عناصربرجسته‌تر دیده می‌شوند.

قاب بندی هم هدف زیبایی شناختی دارد و نیز می‌توانــد به بهتــر بیــان کردن موضــوع کمک کند.

جدول‌بندی (شبکه‌بندی)

برای تراز کردن عناصر استفاده می‌شود.

هر شبکه می‌توانــد به اشکـــال متفاوتــی استفاده شود.

انتخاب تصادفی

از شکستن قوانین نترسید.

عدم تقارن و درهم و برهم بودن می‌تواند از ابزارهای مناسب بصری باشد، به شرطی که عامدانه و هوشمندانه استفاده گردد.

جهت دهی

به بیننده مسیر طراحی را نشــان مـی‌دهد.

بهتر است جهت چشم را شکل Z , L و Y هدایت کنید.

قوانین

قوانین طراحی را بیاموزید ولی 100% خود را محدود به آنها نکنید.

قوانین را به شکل درستی بشکنید.

حرکت

حرکت .به طراحی جان می بخشد

از افکت‌های مات و خطوط در حال حرکت و افکت‌های موجدار استفاده کنید.

عمق

به طراحی‌های دوبُعدی عمق می‌دهد.

از بافت,سایه, افکت‌های سه بعدی و خطوط افقی استفاده کنید .

تایپوگرافی

از یـــک فونـــت متمایــــز استفـــاده کنیـــد که مناسب طراحی شما باشد.

از تایپوگرافی عاقلانه و با دقت استفاده کنید.

ترکیب بندی

به چینش عناصر دقت کنید. . در ترکیب بندی هدف داشته باشید.

از مقیاس عمق و سلسله مراتب برای یک ترکیب بندی درست استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *